شربت سرد کن

دستگاه شربت سردكن | Ugolini

دستگاه شربت سردكن | Ugolini.ساخت کشور ایتالیا

 


ستگاههاي شربت سردكن با ظرفيتهاي دو  و سه مخزن با ظرفيت هر مخزن 9 ليتري، سه مخزن با ظرفيت هر مخزن 9 ليتري و تك مخزن 19 ليتري مخصوص دوغ و خاكشير